SCMO zoekt lid Raad van Toezicht
Stichting Samenwerkende Culturele en Maatschappelijke Organisaties Gilze en Rijen
De organisatie
SCMO is de koepelstichting waaronder Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen valt, samen met Stichting Cultuurplaats en Stichting VIPvoorElkaar. (www.stichtingscmo.nl)
Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR) is een brede organisatie op het gebied van cultureel-maatschappelijke activiteiten. We zijn een thuisbasis voor het culturele en sociale leven in de gemeente Gilze en Rijen. Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen en Cultureel Centrum De Schakel in Gilze zijn bloeiende gemeenschapshuizen met een groot bereik en een spilfunctie in onze gemeente. We verzorgen huisvesting voor tal van aanbieders van vrijetijdsbesteding en cultuur, zoals o.a. bibliotheek, muziekverenigingen en bridge. We verbinden organisaties en activiteiten die bij onze doelen passen en we stimuleren en initiëren positieve ontwikkelingen op het gebied van cultuur en sociale activiteiten. We bieden daarnaast een afwisselend theater- en filmprogramma voor jong en oud. (www.ccgr.nl)
Stichting Cultuurplaats is het platform voor kunst- en cultuureducatie: op school, na school en in de vrije tijd. Daarnaast vinden we het belangrijk dat jong en oud laagdrempelig kan deelnemen aan kunst en cultuur, bijvoorbeeld door projecten en/of evenementen. Zo bieden we de inwoners van onze gemeente de kans om hun creatieve passie te ontdekken, te ontwikkelen en te tonen.
Het werkgebied is Alphen Chaam, Baarle Nassau en Gilze Rijen (ABG gemeente)(www.cultuurplaats.nu)
Stichting VIPvoorElkaar stimuleert en ondersteunt het vrijwilligerswerk en bevordert de informele hulp in de gemeente. Zij pakt praktische hulpvragen op, ondersteunt organisaties die met vrijwilligers werken door advies en ondersteuning te bieden, helpt bij het invullen van vacatures en door het organiseren van trainingen, zoals signaleren huiselijk geweld, fondsenwerving en modern besturen. Geeft uitvoering aan diverse welzijnsprojecten op het gebied van Taal, Duurzaamheid, Ontmoeting, Vervoer en Financiële ondersteuning. Het werkgebied van VIPvoorElkaar is Alphen Chaam, Baarle Nassau en Gilze Rijen (ABG gemeente). In deze projecten zijn ruim 400 vrijwilligers actief. (www.vipvoorelkaar.nl)
We worden mede gefinancierd door gemeenten en door fondsen. Daarnaast genereren we eigen inkomsten door verhuur, evenementen, catering, horeca en recettes van voorstellingen en concerten. Naast 400 vrijwilligers zijn er in totaal zo'n 45 personen werkzaam in de stichtingen.  
Een nieuw lid voor de Raad van Toezicht voor Stichting SCMO
Door onvoorziene omstandigheden is de recent aangestelde Raad van Toezicht op zoek naar een nieuw lid. 
De Raad van Toezicht is divers van samenstelling qua achtergrond en expertise. We zoeken een lid met aantoonbare kennis van (maatschappelijk) ondernemerschap en kennis van het huidige sociaal domein. Maar minstens zo belangrijk vinden we ervaring met besturen en toezicht houden en een visie op gezonde bedrijfsvoering in de not-for-profit sector.
De leden van de Raad van Toezicht hebben een positieve, betrokken en adviserende houding naar de directeur-bestuurder. De Raad houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van de Stichting. In de regel wordt vier keer per jaar vergaderd. De invulling is in eerste instantie voor twee jaar met mogelijke verlenging voor vier jaar. 
Heeft u interesse? Stuurt u dan uw cv en een korte motivatiebrief vóór 30 april 2022 aan secretariaat@ccgr.nl Voor meer informatie over de procedure en de Stichting SCMO kunt u contact opnemen met het secretariaat, Marianne van Rijswijk op 0161-224314 of secretariaat@ccgr.nl 
We plannen de gesprekken op woensdag 11 mei in de avond en vrijdag 13 mei in de ochtend. We streven naar een benoeming uiterlijk 1 juni 2022.
Lees hier meer over hoe wij omgaan met de privacy van onze sollicitanten.
Back to Top