Raad van Toezicht
Stichting CCGR is een dochterorganisatie van koepelstichting SCMO (Stichting Samenwerkende Culturele en Maatschappelijke organisaties)
Stichting SCMO wordt bestuurd door directeur-bestuurder Ingrid Langen en onderschrijft de Governance Code Sociaal Werk.
De Raad van Toezicht (RvT) ziet hier op toe. Per 1 december 2021 is er een nieuwe raad van toezicht, bestaande uit Rien Frankenhuis, Christine de Moor, Mike Klaassen, Henk van Gils en Raf Daenen. Hieronder stellen zij zich voor.
Rien Frankenhuis, voorzitter Raad van Toezicht, Huisarts/SCEN-arts en arts Palliatieve Zorg.
Zowel persoonlijk als professioneel voel ik mij maatschappelijk betrokken en ook op cultureel terrein ben ik actief (fanatiek hobby violist). Daarom voel ik mij zo betrokken bij de Stichting SCMO en de daaronder vallende stichtingen, omdat die zich zo inzetten op deze terreinen en dan natuurlijk speciaal in Gilze Rijen en de ABG gemeenten.
Onze Raad van Toezicht is onlangs door alle Stichtingen bijgepraat en het enthousiasme spatte ervan af. Het is ze gelukt hun enthousiasme op ons over te brengen en we gaan ons daarvoor ten volle inzetten.
Christine de Moor, raadslid CDA in Breda
Mijn naam is Christine de Moor, moeder van 2 volwassen zonen, wonende in Breda. Heb gestudeerd aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg, heb lesgegeven en via mijn bedrijf Matchkracht hebben veel jongen mensen, die de ‘eerste boot’ naar werk en opleiding gemist hebben, wel weer een rooskleurige toekomst. Mijn moeder komt uit Gilze, De Schakel is voor mij geen onbekend terrein. De eerste keer was een dikke 40 jaar geleden toen mijn oma daar haar werk mocht exposeren. Wat was ik trots op mijn oma!
En dat is precies waar het SCMO voor staat, voor en door en met de mensen uit de gemeente Gilze en Rijen. Ik denk dat de grote steden veel kunnen leren van hetgeen in de gemeente Gilze en Rijen binnen het SCMO gebeurd. Daar, in de grote steden, zijn het veelal dure en soms zelfs logge instituties geworden, waar de handtekening van de bewoners, de ziel van de bewoners ver te zoeken is. SCMO staat voor mij (onder andere) voor (ver)binding, creatief, ondernemend, professioneel, toegewijd, eerlijk en oprecht; een plaats voor iedereen! Doet mij goed dat ik de komende jaren een bijdrage mag en kan leveren aan deze mooie veelzijdige stichting die midden in de samenleving van Gilze en Rijen staat.
Henk van Gils
In mijn werk als HR-professional binnen verschillende bedrijven ben ik betrokken bij onderwerpen als culturele diversiteit, duurzaamheid en ontwikkeling van medewerkers. Cultuur binnen een bedrijf is sterker dan de structuur van een bedrijf. Cultuur is dan ook bepalend voor een bedrijf maar ook voor onze maatschappij en dat maakt dat ik trots ben op het feit dat ik als lid van de Raad van Toezicht een bijdrage mag leveren aan SMCO.
Raf Daenen
Oud-wethouder sociaal domein van de gemeente Oirschot.  Nog dagelijks actief in diverse functies: Lid DB Raad Zorg en Samenleving Oirschot, voorzitter cliëntenraad RAV, docent maatschappelijke ontwikkeling, PvdA Brabant vicevoorzitter gewest etc.  Bestuurlijk ervaren, gedreven, creatief en oplossingsgericht. Met oog voor het samenleven in de kleine en grote wereld. Sterk in het creëren van oplossingen vanuit een pragmatische invalshoek, goed in staat om mensen met elkaar te verbinden en daarbij tegenstellingen te overbruggen. Als persoon de beschikking over sterk analytisch vermogen, hebben van “helicopterview” en behoud van overzicht in complexe situaties.    Sociaal cultureel werk is de smeerolie van het samenleven.
Mike Klaassen, Strategisch Adviseur Transformatie en Innovatie
Cultuur is een gegeven in ieders leven. Niet iedereen realiseert zich dat altijd. Iedereen een kans geven om cultuur te maken en te beleven is een nobel streven dat evenmin niet altijd goed belicht is. Ik streef naar een maatschappelijke bijdrage door Stichting SCMO en al haar ondernemingen die dat uitvergroot op organische en betrokken wijze. Kansen bieden, mogelijk maken en meerwaarde creëren als volwaardig onderdeel van de gemeenschap.
Back to Top