Stichting Samenwerkende Culturele en Maatschappelijke Organisaties
Stichting Samenwerkende Culturele en Maatschappelijke Organisaties bestaat uit Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR), Stichting VIPvoorelkaar en Stichting Cultuurplaats. Daarnaast zijn de horeca-activiteiten ondergebracht in BV CCGR.
Over SCMO
Op 5 september 2016 is stichting SCMO opgericht. De koepelstichting Samenwerkende Culturele en Maatschappelijke Organisaties is een ondernemende organisatie op het gebied van cultureel-maatschappelijke activiteiten ondergebracht bij de aan de stichting gelieerde stichtingen: Cultuurplaats Gilze Rijen (marktplaats voor cultuureducatie in het basisonderwijs), VIP voor elkaar (vrijwilligersinformatiepunt) en CCGR (Culturele Centra Gilze en Rijen: De Boodschap en De Schakel: zaalverhuur, theater en film).
De stichting heeft tot doel het faciliteren van alle activiteiten van alle aan de stichting gelieerde organisaties in de ruimste zin van het woord.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht komt minimaal 4 x per jaar samen komt om met de bestuurder het reilen en zeilen binnen de organisatie te bespreken en daarnaast zicht te houden op (toekomstige) ontwikkelingen en financiën. De taken en bevoegdheden van bestuur en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en arbeidsovereenkomst.
De Raad van Toezicht bestaat uit Rien Frankenhuis, Mike Klaassen, Henk van Gils en Francisco Steenbakkers. 

Onze Stichtingen
Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR) wil de thuisbasis zijn voor het culturele en sociale leven in de gemeente Gilze en Rijen. 
Dit doen wij door verzorging van ‘huisvesting’ (ruimtes) voor allerlei aanbieders van vrijetijdsbesteding. Het aanbieden van een theater- en filmprogramma. Organiseren van allerlei activiteiten op cultureel-maatschappelijke gebied. (Ver)binden van organisaties met soortgelijke doelstellingen als de onze door het opzetten van diverse maatschappelijke projecten. Stimuleren van positieve ontwikkelingen op het gebied van cultuur, kunst en sociale activiteiten. Dit alles doen wij op onze locaties in Gilze (CC de Schakel) en Rijen (CC de Boodschap).​​​​​​​
De schakel zijn tussen en het samenbrengen van vrijwilligers, particulieren hulpvragers en organisaties binnen gemeente Gilze en Rijen, dat is wat VIPvoorelkaar doet! VIPvoorelkaar maakt onderdeel uit van het landelijke netwerk van NLvoorelkaar. Samen met alle andere marktplaatsen van NLvoorelkaar proberen we zoveel mogelijk mensen in Nederland happy te maken.
Cultuurplaats is het platform binnen Gilze en Rijen voor kunst- en cultuureducatie: op school, na school en in de vrije tijd. Daarnaast vinden we het belangrijk dat jong en oud laagdrempelig kan deelnemen aan kunst en cultuur, bijvoorbeeld door projecten en/of evenementen. Zo bieden we de inwoners van onze gemeente de kans om hun creatieve passie te ontdekken, te ontwikkelen en te tonen.
Back to Top